Mi az ETT?

A Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2014 szeptemberében alakult meg. A Társulás kéttagú, alapító tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szatmárnémeti Város Tanácsa (Románia). Az Európai Határvárosok ETT elnöke Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, társelnöke Kereskényi Gábor Szatmárnémeti polgármestere, igazgatója Pató István, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője.

A Csoportosulás önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit szervezet, melynek célja, hogy határ menti együttműködés keretében a gazdasági és társadalmi kohéziót megerősítse tagjai között. A Társulás Európai Unió társfinanszírozásában közös régiófejlesztési, turizmusfejlesztési programok, tervek és határon átnyúló projektek kidolgozását, valamint ehhez kapcsolódó projektgenerálást, ezek megvalósítását és fejlesztését irányozta elő.

Az elmúlt egy év az Európai Határvárosok ETT „életében” a szakmai program beindításának időszakát jellemezte. Kezdetben nehéz volt felvenni a lendületet a már több éves múlttal és tapasztalattal rendelkező Csoportosulásokkal, de nagy előrelépést jelentett a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítsége, a szervezett programokon, konferenciákon való részvétel.

A szakmai munka beindítását követőn a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország – Románia határ menti fejlesztési programok, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) határ-menti együttműködési programok felhívásai nyújtanak majd lehetőséget a Csoportosulás terveinek megvalósítására.

Ce este ETT?

Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, Organism cu răspundere limitată a fost fondată în luna septembrie anul 2014. Gruparea are doi membrii. Membrii fondatori sunt Consiliul Local al Municipiului Nyíregyháza (Ungaria) şi Consiliul Local al Municipiului Satu Mare (România). Preşedinte GECT este Dr. Kovács Ferenc primarul Municipiului Nyíregyháza, copreşedinte Kereskényi Gábor primarul Municipiului Satu Mare, director Pató István şef serviciu Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Nyíregyháza.

Gruparea este o organizaţie economică independentă, cu personalitate juridică, organizaţie nonprofit, care are ca obiectiv întărirea coeziunii economico – sociale între membrii, în cadrul colaborării transfrontaliere. Gruparea şi-a propus elaborarea şi implementarea în comun a unor programe de cooperarea transfrontalieră pentru dezvoltarea regiunii, a turismului în zonă.

Anul care a trecut de la înfiinţare a însemnat inițierea unor programe profesionale în „viaţa” GECT. La început a fost greu să ținem pasul cu Grupările mai vechi care funcţionau de mai mulţi ani însă participarea la programele şi conferinţele organizate de către Ministerul Economiei Externe şi a Afacerilor Externe ne-a fost de un real ajutor.

După demararea activităţii profesionale, obiectivele Grupării vor putea fi atinse prin depunerea la finanțare a proiectelor transfrontaliere în cadrul Programului Ungaria – România şi a Programului de Cooperare Transfrontalieră Cuadrilaterală (HU-SK-RO-UA) pentru perioada 2014 – 2020.

About ETT

The Limited Liability European Grouping of European Border Towns Cooperation was founded in September 2014. The Association has two members, its founding members are the Local Government of Nyíregyháza County Town and City Council of Satu Mare (Romania). The president of the European Border Towns ETT is Dr. Ferenc Kovács, mayor of Nyíregyháza, the co-president is Kereskényi Gábor, the mayor of Satu Mare, its director is István Pató, who is the Head of the Urban Planning and City Management Department at the Mayor’s Office in Nyíregyháza.

This Association is an independently managed, non-profit organization with legal personality, which aims to strengthen the economic and social cohesion between its members within the framework of the cross-border cooperation. The goal of the Association is the creation of joint regional development, tourism development programs and plans, to generate, implement and develop cross-border project.

The last year of the European Border Towns ETT was spent with the launch of professional programs. At the beginnings, it was hard to pick up the dynamism of other Groupings, which already have several years of experience, but the support of the Ministry of Foreign Affairs and Trade, the participation at the organized programs and conferences were major steps forward.