A projektről

A településeink társulása az Európai Határváosok Korlátolt Felelősségú Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szatmárnémeti Város Tanácsa közös munkájának eredménye. Az ETT kiemelt céljainak egyike a klímavédelem vonatkozásában, hogy Nyíregyháza és Szatmárnémeti Város hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város legyen, ahol az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges környezetben, egészséges életmódot folytatva megfelelő életminőségben élnek, a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek, a fejlett helyi gazdaságnak köszönhetően a foglalkoztatási és jövedelmi szint magas, aktív kulturális, társadalmi élet folyik.

A fenti célok eléréséhez hozzájárult az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap keretében megvalósuló „Határon átnyúló közlekedésbiztonság gyerekeknek és a levegőszennyezettség csökkentése” (rövidítése: CykloD, pályázat azonosító száma (FMP-E/2201/4.1./012) projekt, amelyet az ETT Nagykapos Várossal valósított meg.

Átfogó cél:

A határtérségben élők, különösen a fiatalok, gyermekek közlekedési alapismereteinek bővítése, a levegőszennyezettségi ismeretek bővítése.

Specifikus célok:

A közintézmények, alapítványi szervezetek kapacitásának, együttműködésének erősítése.

Az eredmények egyértelműen igazolják a határon átnyúló jelleget: Széleskörű szakmai együttműködésben megvalósul egy intenzív közlekedési, légszennyezés csökkentése érdekében megvalósuló tapasztalatcsere. A szakmai programok hozzájárulnak a közlekedési párbeszéd elmélyítésére a szakemberek és a fiatalok, gyermekek között.

A projekt outputjai:

  1. Közös workshopok a helyi oktatási és egyéb szervezetek részvételével (1 workshop Szlovákiában, 1 workshop Magyarországon).
  2. Szakmai program fiatalokkal és szakemberekkel, közös kerékpártúra Tokaj és környékén.
  3. Közös akcióterv szlovák és magyar nyelven, amely a kiemelt célokra hívja fel a figyelmet.

A tervezett eredmények:

  1. A közös szakmai rendezvényeknek köszönhetően szoros szakmai kapcsolat alakul a bevont szervezetek között. Ez a tapasztalatcsere és tudásmegosztás a projekt lezárása után is folytatódni fog.
  2. A közösen kidolgozott akcióterv szakmailag megalapozzák a közlekedésbiztonság, levegőszennyezettség csökkentésének biztosítását az érintett városokban és az egész szlovák-magyar határtérségben.
  3. Mindezeknek köszönhetően javulnak a közös célok feltételei.
  4. Végeredményben erősödik a határtérségben élők kölcsönös megértése, a szociális kohézió és a helyi identitás, továbbá javul a határtérség láthatósága és vonzereje.

Pénzügyi áttekintés


Internetes megjelenések:

https://www.nyiregyhaza.hu/post/cyklod-projekt-fokuszban-a-klimavaltozas-az-egeszseges-eletmod-es-a-kerekparozas-2022-10-03

https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2022/09/biciklivel-is-a-szmog-ellen

Mesto Velke Kapusany-Nagykapos FB oldal: 2022. szeptember 22., 2022. szeptember 30.